БЪРЗО QR СКАНИРАНЕ
БЪРЗО QR СКАНИРАНЕ Безконтактно цифрово меню

Хиляди ресторанти използват QuickQR
за да превърнат идеите им в реалност.

Присъедини се сега
Какво правим?

Иновативни решения за създаване на самостоятелно дизайн QR цифрово меню

Можете да създадете свое собствено меню с QR-код за самопроектиране. Също така множество QR шаблони го правят по-добър.

Отзиви

План за членство

Gratis

0 €/ Месечно
0 €/ Годишно
0 € Живот
Характеристики на Gratis
  • 5 Категории на менюто
  • 5 Елементи от менюто за категория
  • 500 Сканиране на месец
  • Позволете на ресторантите да приемат поръчки
Присъедини се сега

Profi

0 €/ Месечно
59 €/ Годишно
499 € Живот
Характеристики на Profi
  • Неограничен Категории на менюто
  • Неограничен Елементи от менюто за категория
  • Неограничен Сканиране на месец
  • Позволете на ресторантите да приемат поръчки
Присъедини се сега